top of page

AVTAL FÖR UTHYRNING

REGLER FÖR BÅTEN OCH SKADESTÅND

Hyrestagaren, tillika befälhavare, åtar sig fullt ansvar och kan även bli ställd till ansvar om båt, motor

och utrustning inte tillbakalevereras i samma skick som vid uthyrningens början.

 

 Vid tillfälle av större skador på båt, motor eller andra tillbehör är hyrestagaren förpliktigad att betala en självrisk på upp till 15000 SEK. Detta faktureras senare. Om skadan är mindre än 15 000 SEK faktureras verkstadens debiterade kostnader till hyrestagaren.

Vid tillfälle av kollision/krock/påsegling av andra båtar/fartyg som ligger intill kajen eller ute till sjöss är det hyrestagarens ansvar och plikt att ta kontakt med ägaren av fartyget och göra upp om eventuell skadeståndsersättning.

 

 

REGLER FÖR BÅTTUREN 

Det ankommer på hyrestagaren att båten framförs i enlighet med gällande sjöfartsregler.

Hyrestagaren ansvarar för alla som befinner sig i båten.

Det är förbjudet att köra förbi rödmarkerade områden. Båten får aldrig lämnas utan uppsyn, annat än om något sådant har avtalats med Actionbadet.

 

Håll alltid så gott avstånd som möjligt till andra båtar och fartyg.

 

Vi uppmanar alla att bära flytväst under hela båtturen. Flytvästarna får inte användas vid bad.

 

Det får inte kastas något skräp eller avfall i vattnet.

 

Sjövett och sunt förnuft gäller

 

Om hyrestagaren kör slut på batteriet står hyrestagaren för hämtning av Sjöassistans/Sjöevent.

Vid nöd skall 112 kontaktas snarast.

 

 

REGLER FÖR UTHYRNING

Det ankommer på hyrestagaren att meddela uthyrningen vid tillfälle av förseningar efter stängningstid.

Sker inte detta, och uthyrningen anser att det är nödvändigt att sätta igång en efterlysning tillkommer utgifterna

för detta som en kostnad för hyrestagaren. Även meddelade förseningar kan innebär merkostnader för hyrestagaren

om det innebär att personal måste stanna utöver schemalagda tider. Betalning skall då ske direkt.

 Hyrestagaren är inte ersättningsskyldig vid tillfälle av inställd uthyrning på grund av väderförhållanden, avsaknad av båtar på grund av stöld eller liknande omständigheter. Hyresavgift och eventuell deposition återbetalas naturligtvis vid dessa tillfällen.

 

Uthyraren kan när som helst neka eller avbryta en uthyrning om det anses vara oförsvarligt att hyra ut(t.ex. vid dåligt väder enligt SMHI/ t.ex mer vind än 10m/s – meddelar uthyraren minst 2dgr i förväg om nekande) eller om ovanstående regler inte respekteras/upprätthålls.

 

Båtarna får inte användas för kommersiellt bruk utan tillåtelse från Actionbadet.

 

 

AVBOKNINGSPOLICY

Om du önskar att avboka din upplevelse gör du detta genom att skicka ett mail till info@kokpunkten.se med ditt fullständiga namn och boknings-ID (som du hittar på din bokningsbekräftelse).

Avbokar du mer än 72 timmar innan din reservation startar återbetalar vi hela det erlagda beloppet.

 

Avbokningar som sker mindre än 72 timmar innan reservationen startar återbetalas ej.

 

Actionbadet förbehåller sig rätten att ställa in båtturen ända fram till tidpunkten för uthyrning vid händelse av väderförhållanden som gör båtturen omöjlig, farlig eller på annat sätt bedöms vara olämplig av Actionbadet. Vid ett sådant tillfälle återbetalas fullt erlagt belopp.

 

 

BETALNINGSVILLKOR 

Alla priser är inklusive moms. Hela beloppet betalas i förväg och är först då en giltig bokning.

 

Vi accepterar följande kort: VISA, VISA Electron, MasterCard och SWISH. Inga kontanter kan användas.

 

Det totala beloppet för valda upplevelser dras så snart köpet har genomförts. Det är dock möjligt att avbeställa/avboka, vilket du kan läsa mer om under avbokningspolicy.

bottom of page